Platform Kerkendorp.nl

Missie

Naar verwachting komt van de kerken die nu nog een religieuze functie hebben de komende vijf jaren een kwart leeg te staan. Veel van deze gebouwen zouden met een aangepaste functie weer een toekomst kunnen krijgen. Het bedenken van creatieve oplossingen is een uitdaging die de hele dorpsgemeenschap aangaat.

Kerkendorp.nl stimuleert de betrokkenheid van de dorpsgemeenschap en geeft informatie over mogelijkheden voor herontwikkeling, zodat op basis van een breed gedragen visie perspectief komt op instandhouding van het kerkgebouw.

 

Deelnemende organisaties

– Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel
– Protestants Maatschappelijk Activeringswerk in Overijssel
– Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen