De komende 10 jaar zullen veel kerkgebouwen in Nederland hun deuren sluiten.

De opgave is nog vele malen groter als niet alleen kerken, maar ook kapellen, parochiegebouwen en synagogen in aanmerking worden genomen. Des te belangrijker is het, om zo vroeg mogelijk na te gaan hoe met een aangepaste of nieuwe functie leegstand van deze beeldbepalende en maatschappelijk belangrijke gebouwen voorkomen kan worden.