Voorbeelden herbestemming Overijssel

Ervaringsverhaal uit Beckum

Veel kernen in Overijssel denken na over hun toekomst: hoe zorgen we samen voor een vitaal en leefbaar dorp? En hoe houden we voorzieningen als de kerk, de school en het dorpshuis in stand?

Zo ook in Beckum. Dit dorp telt vier gemeenschapsgebouwen; basisschool de Bleek, sporthal het Geertman, ontmoetingsplek ‘t Proggiehoes en de H. Blasiuskerk. Al deze voorzieningen staan onder druk of de verwachting is dat deze in de toekomst onder druk komen staan. De aanleiding voor werkgroep ‘Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen’ om aan de slag te gaan met het uitwerken van scenario’s voor behoud van het maatschappelijke vastgoed in Beckum. Met als doel: samen met bewoners te komen tot een gedragen en haalbaar plan dat ten goede komt aan de leefbaarheid van Beckum; nu, maar vooral richting de toekomst.

Het proces

Tijdens de dorpsinformatieavond gingen inwoners en andere betrokkenen aan de slag met het vraagstuk; welke functies moeten richting de toekomst behouden blijven en welke ‘stenen’ heb je daarvoor nodig? Wat is haalbaar en realistisch en is een combinatie van functies wenselijk of nodig? Hoe en waar zijn deze functies te realiseren? En wat is nodig om Beckum over 15 a 20 jaar nog steeds levendig te houden?

Als vervolg hierop werden vijf mogelijke scenario’s voorgesteld:

  • Alles laten zoals het is
  • Optimaliseren huidig maatschappelijk vastgoed
  • Geertman Plus – voorzieningen centreren rondom sporthal
  • Kerk in de steigers – voorzieningen centreren rondom kerk
  • Eén nieuwe multifunctionele accommodatie

Ongeveer 50 personen hebben tijdens een bijeenkomst per scenario hun persoonlijke plus- en minpunten aangeven. Aan het einde van de avond is gezamenlijk gekozen voor het meest wenselijke scenario. Hierbij is een onderverdeling gemaakt per leeftijdscategorie. Opvallend was dat met name de jeugd (onder de 25 jaar) koos voor het scenario ‘nieuwe multifunctionele accommodatie’. Het scenario ‘Kerk in steigers’ kreeg de meeste stemmen (30 stuks). Deze twee scenario’s worden momenteel verder uitgewerkt.

Masterplan Beckum; een uiterst ingewikkelde puzzel

Om de plannen tot uitvoer te kunnen brengen moeten op twee van de drie velden van voetbalvereniging TVO zo’n 30 woningen komen. Met de opbrengst kan dan een gemeenschapsbouw worden betaald: in de (te verbouwen ) kerk of door de bouw van een nieuwe accommodatie. TVO zou een hybride veld (helft gras-kunstgras) terugkrijgen.

Stichting Beckum in oprichting, de kartrekker van het proces, illustreert de complexiteit van het proces als een puzzel. Betrokken partijen, en gemeenteraadsleden worden uitgedaagd een stukje te leggen. Als niemand in beweging komt, komt de puzzel nooit af. Door integraal naar dit vraagstuk te krijgen is Beckum in staat toekomstgericht te werken en een multifunctionele accommodatie te realiseren dat recht doet aan de behoeften van de gemeenschap. Een mooie uitdaging, dat stapje voor stapje steeds concreter wordt.

Herken jij je in deze vraagstukken en wil je meer informatie over dit proces? Neem dan contact op met Tom Jannink (06-10 419 491).