Voorbeelden herbestemming Overijssel

‘Momentum’: Het nieuwe rouw- en ontmoetingscentrum in Boekelo

Een lange voorgeschiedenis
Geïnspireerd door de publicatie van het bisdom ‘Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen’(2003) begon een werkgroep eind 2007 met het plan om een mortuarium voor alle gezindten te realiseren in Boekelo. In eerste instantie is door Saxion Hogescholen te Enschede een succesvol onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een huiskamermortuarium in of rond de Marcellinuskerk. De werkgroep werd een stichting en er is een hechte samenwerking ontstaan met een uitvaartonderneming. Het ontwerp voor een mortuarium op het kerkplein was al gereed, toen bekend werd dat de Marcellinuskerk op de nominatie stond om onttrokken te worden aan de katholieke eredienst. Het roer werd resoluut omgegooid. Schetsplannen om het kerkgebouw drastisch te verbouwen en twee rouwkamers onder te brengen in de sacristie werden snel gerealiseerd. Saxion voerde een haalbaarheidsonderzoek uit met een positieve uitslag. Het bleek zelfs financieel mogelijk om het gehele gebouwencomplex voor een symbolisch bedrag over te nemen, ondanks het vele achterstallig grootonderhoud dat in de toekomst nog moet plaatsvinden. De stichting ‘Vrienden van de Marcellinuskerk’ en het parochiebestuur hebben samen met een makelaar bij de notaris kennisgenomen van de inhoud van de koopakte. Jammer genoeg zijn beide partijen het niet met elkaar eens geworden. Het stichtingsbestuur heeft in mei 2013 definitief ‘de stekker eruit getrokken’.

Een goed alternatief

Begin 2015 zijn besprekingen gestart tussen een andere uitvaartondernemer, het parochiebestuur en de Vrienden. Uitgangspunten waren: de uitvaartondernemer huurt de sacristie en het kerkgebouw, uitvoering van een beperkte verbouwing en een gezamenlijke financiering door parochiebestuur, uitvaartonderneming en de Vrienden. Eind 2015 is een grote groep vrijwilligers samen met werknemers van twee lokale aannemers begonnen met de bouwwerkzaamheden.

 

Een nieuwe start

In juli 2016 was de verbouwing gereed. Het kerkgebouw is behouden gebleven en een nieuw ontmoetingscentrum met vele mogelijkheden is ontstaan onder de naam ‘Momentum’.
Het gebouw heeft haar karakter behouden, doordat vele details niet zijn aangetast. Zoals de glas-in-lood-ramen, de authentieke deuren, de houten banken, de mooie gewelven en de geweldige akoestiek. Hierdoor heeft de locatie een authentieke sfeer met een modern tintje gekregen.
Naast een ontmoetingscentrum is in een zijbeuk ook een opbaarruimte gecreëerd, waardoor nabestaanden op elk gewenst moment hun overledene kunnen bezoeken. Voor grote condoleances zijn er mogelijkheden en afscheidsbijeenkomsten voor alle gezindten zijn mogelijk.
Het kerkgebouw is onttrokken aan de eredienst. Er vinden naast spirituele activiteiten rond gebed, rouw, oecumene etc. ook meer multifunctionele activiteiten plaats zoals concerten, lezingen, workshops, koorrepetities, uitvoeringen etc. Ook is het mogelijk de ruimte te huren voor familiebijeenkomsten.
De uitvaartondernemer ‘Gerry Leferink&Wennink Uitvaartzorg’ huurt de gehele accommodatie voor 10 jaar. De stichting ‘Vrienden van de Marcellinuskerk’ heeft sinds 2008 statutair vastgelegd zich in te spannen om het gehele complex voor de Boekelose gemeenschap te behouden.

Een unieke samenwerking

Uniek is het feit dat de Boekelose parochianen nog steeds gebruik mogen maken van het gebouw. Er is een constructieve samenwerking ontstaan tussen de uitvaartonderneming en de parochiegemeenschap in Boekelo. De repetities van de koren, de werkgroepvergaderingen etc. gaan gewoon door. Elke maand wordt er op zondag een gebedsdienst gehouden, verzorgd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Enkele oecumenische diensten per jaar en de oecumenische avondgebeden in vasten- en adventstijd blijven gewoon doorgaan. Ook de traditionele activiteiten met Sint Maarten en Palmpasen voor alle Boekelose kinderen kunnen vanuit het kerkgebouw ongehinderd worden voortgezet. Op deze wijze blijft het gebouw haar belangrijke functie voor onze kleine dorpsgemeenschap nog minimaal tien jaar behouden.

Secretariaat ‘Vrienden van de Marcellinuskerk’
e. vriendenmarcellinus@ziggo.nl
t. 053 428 14 72 of  06 20 41 66 83

 

 

Komt uw kerk hier ook te staan?