Hoe de kerk behouden voor het dorp? Platform Kerk en Dorp informeert en onderzoekt
11 april 2019
Aandacht Inclusief in de dorpsgemeenschap
11 april 2019

Oecumene als redding voor de dorpskerk?

‘We leven in een christelijke cultuur’ wordt vlot gezegd. Maar wat betekent dit? Hierover verschillen we van mening. Het wordt zelfs wel eens als rechtvaardiging gezien voor het buitensluiten van mensen. In het Christendom is de waarde van gastvrijheid juist wezenlijk. Ook over rechtvaardigheid en solidariteit zijn we het soms niet eens. Alsof we ons bedreigd worden in ons eigen bestaan!

Christelijke gemeenschappen worden steeds kleiner. De bronnen van de christelijke waarden zijn steeds minder bekend.

Hoe gaat het nu met de werking van dat kleine beetje zout en gist: wordt dat minder? Het komt op de kwaliteit aan: wat voegen wij toe aan ons samenleven? Zout en gist zouden misschien meer te weeg kunnen brengen als meer samen gaan werken.

Wanneer een eigen gebouw te duur wordt ligt hierin een kans om meer samen te gaan doen. We beginnen dan met bezinning en diaconie: daarin is al veel te doen. Het is niet verstandig juist de verschillen te benadrukken, want dat maakt ze groter en brengt Gods Rijk niet dichterbij. We hebben veel gemeenschappelijk wat we kunnen delen.