Rapportages en onderzoeken

Help, onze kerk loopt leeg

Een kleine handleiding met name voor kerkbestuurders van Protestantse kerken. Voor bestuurders van Katholieke kerken is ook interessant, maar liggen formele aspecten soms anders. Deze brochure helpt u om zicht te krijgen op hetgeen u kunt doen. De inhoud is een stappenplan, met als inhoud onder meer:

  • Analyse
  • Samenwerking, ander gebouw kiezen, fusie
  • Efficiënter gebruiken en meer functies
  • Verkoop en (terug-)huur
  • Haalbaarheidsonderzoek

Download: help_onze_kerk_loopt_leeg

 

Toekomst Religieus Erfgoed: project van het Rijk dat 1 januari ophoudt.

Begin nov. 2016 sprak de Tweede Kamer over het stoppen van project Toekomst Religieus Erfgoed. Het tijdstip is wel heel merkwaardig nu er grootschalige leegstand dreigt.

hoorzitting-2e-kamer-over-toekomst-kerkgebouwen

 

Parade van plattelandskerken

Brochure met vijfentwintig voorbeelden voor het in stand houden van kerken in plattelandsgebieden. Bevat tal van tips ten aanzien van de initiatieffase, financiering, exploitatie, marketing en communicatie.

Download hier de brochure.

Tink om ‘e tsjerken

In opdracht van de provincie Fryslân heeft de Stichting Âlde Fryske Tsjerken een inventarisatie gemaakt van het gebruik van ruim 770 Friese kerkgebouwen. De inventarisatie is opgesteld aan de hand van een enquête, met als uitgangspunt twee onderzoeksvragen:

  1. Hoe staan de kerken er bouwkundig bij en hoe kan de provincie haar beperkte middelen op dat punt het beste inzetten?
  2. Hoeveel kerkgebouwen gaan de komende jaren hun kerkelijke functie verliezen en wat kan er met de vrijkomende kerkgebouwen gedaan worden?

Download hier het rapport.

Meer dan hout en steen

Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Onder redactie van Harry Bisseling, Henk de Roest en Peet Valstar. Uitgegeven door Boekencentrum

ISB nr. 978-90-239-2631-3

 

Katholieke geloofsgemeenschap Deurningen wil kerk overnemen.

Zie hier het artikel hierover dat in Tubantia heeft gestaan.

 

Tussen hoop en sloop staat een verlaten kerk. 

Er staan te veel kerken leeg. Die kunnen niet alle worden gered. En dus, stellen experts, moet er worden geselecteerd.

Zie hier het artikel in Trouw van 14 juli 2016.

 

Dorpen en steden zonder kerk, wie kan zich daar iets bij voorstellen?

Zie hier het artikel in Trouw van 16 juli 2016

 

Verslag van de conferentie: Samen Sterk! Meervoudig gebruik van kerkgebouwen.

Georganiseerd door Toekomst Religieus Erfgoed.

Op het symposium van 7 juli in de Grote Kerk in Enschede werden de schijnwerpers gericht op kerkgebouwen die, zoals Mirjam Blott het in haar openingswoord verwoordde, ‘alive and kicking’ zijn. Namelijk met actieve kerkbeheerders die partnerschappen durven aangaan en verbindingen weten te leggen. Een praktische bijeenkomst waar deelnemers na afloop naar huis keerden met concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Zie hier het verslag.