Landelijke voorbeelden herbestemming kerken

Voorbeelden in Nederland

In 2012 heeft de provincie Fryslân een inventarisatie van kerken met een nieuwe functie laten uitvoeren, met als doel de ideevorming rond hergebruik van vrijkomende kerkgebouwen te stimuleren. Een handige kaart met legenda biedt toegang tot informatie over de betreffende kerken.

De provincie Noord-Brabant heeft een brochure uitgegeven met voorbeelden van zes gesubsidieerde herbestemmingsprojecten.