Algemene informatie over herbestemming

Toekomst Religieus Erfgoed

Platform, voortkomend uit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De meest complete en actuele website.

Bezoek website

Task Force Toekomst Kerkgebouwen

Platform gericht op ondersteuning van burgerinitiatieven. Biedt veel informatie, maar wordt sinds 1 januari 2016 niet meer bijgehouden.

Bezoek website

Herbestemde kerken in Overijssel

Website van Het Oversticht met Overijsselse voorbeelden van herbestemming.

Bezoek website