Nieuwsbrief Oktober 2016
26 oktober 2016

Uitslag enquête Toekomst Dorpskerken

Enquête KerkEnDorp: 60% van de dorpskerken in Overijssel is onzeker over de toekomst.

Als Platform KerkEnDorp hebben wij onlangs een enquête verstuurd aan de Rooms Katholieke en Protestantse kerken, Plaatselijke Belangen en Dorpsraden in Overijssel. Wij ontvingen een zeer hoge respons. Enkele cijfers:

  • 10% geeft aan dat er een afname is in saamhorigheid en het aantal verenigingen
  • Maar 20% geeft aan dat er samenwerking is van kerk met dorpsraad etc. en 30% dat er breed wordt nagedacht over gebruik en bestemming.
  • Bij 50% van de kerken is sprake van afname van inkomsten en
  • 60% ziet haar voortbestaan op korte of langere termijn als onzeker.

De enquête omvatte vragen als ‘Hoe ziet u de toekomst van uw kerkgebouw’ en ‘zou uw geloofsgemeenschap bereid zijn om het kerkgebouw te delen met het dorp als daarmee het kerkgebouw haar religieuze functie kan behouden’? Ook werd gevraagd naar de saamhorigheid in het dorp en de samenwerking tussen de kerkgemeenschap en de Dorpsraad en het Plaatselijk Belang.

Het blijkt dat 60% van de respondenten zorgen heeft over het voortbestaan van de kerk. Er is sprake van een afname aan inkomsten. Over hoe het kerkgebouw voor de toekomst behouden kan worden, bestaan nog weinig concrete ideeën. Er is behoefte aan creativiteit en het opstellen van een gezamenlijke visie in het dorp.

Het Platform KerkEnDorp helpt u bij deze vragen. Als opstap organiseert zij daarom een conferentie op woensdagavond 23 november, welke een vervolg is op de conferentie die in maart 2015 is gehouden. Op deze avond zullen de uitkomsten van de enquête verder besproken worden. Ook is er ruime gelegenheid om gezamenlijk verder ideeën op te doen hoe een begin gemaakt kan worden om in het dorp gezamenlijk activiteiten op te pakken.

De complete uitslag: antwoorden-enquete