Oecumene als redding voor de dorpskerk?
11 april 2019

Aandacht Inclusief in de dorpsgemeenschap

Noaberschap is mooi. We ervaren sociale cohesie in de dorpsgemeenschappen. Maar als we het omdraaien: heeft ieder medemens wel het gevoel erbij te horen? Heeft iedereen wel de aandacht en zorg die nodig is voor een goed leven?

Ondanks de Noaberschap worden veel mensen niet gezien. Zij krijgen niet de zorg die ze nodig hebben voor gezond en goed leven. Zij vinden niet zelf de weg en worden onvoldoende benaderd vanuit de omgeving. Daarom stellen we de vraag wie er voor eenzamen en kwetsbaren van betekenis kan zijn?

Het nieuwe project Aandacht Inclusief werkt aan het ‘gezien en gehoord worden’: aan nabijheid en presentie. We ondersteunen vrijwilligers die nabijheid realiseren, diaconale inzet en samenwerking bevorderen. Deze vrijwilligers kunnen in een verband actief zijn, maar ook als noaber de ander zien. Vrijwilligers maken nieuwe verbindingen, ook met professionele zorgverleners.

Dit project versterkt de waarde van de gemeenschap en tevens de zelfstandigheid van mensen. Het KCWO en ProMO werken in dit project samen met OVKK en Stimuland.